» » สุเทพคอรัส = Sudhep With His Chorus - สุเทพคอรัส = Sudhep's Chorus
สุเทพคอรัส = Sudhep With His Chorus - สุเทพคอรัส = Sudhep's Chorus Album

สุเทพคอรัส = Sudhep With His Chorus - สุเทพคอรัส = Sudhep's Chorus Album

MP3 1179 mb. | FLAC 2722 mb. | WMA 2298 mb.

Interprète: สุเทพคอรัส = Sudhep With His Chorus
Titre: สุเทพคอรัส = Sudhep's Chorus
Pays: Thailand
Style: Luk Krung
Category: Pop / Folklorique
Classement: 4.1
Catalogue #: SS 010
Label: Sudhep Records

Tracklist

1ผมน้อยใจ
2ดวงใจ
3คุณจะงอนมากไปแล้ว
4รักคนที่เขารักเราดีกว่า
5กรุงเทพฯ
6ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
7รักคุณเข้าแล้ว
8หัวใจขายขาด
9ธารสวาท
10ป่าลั่น
11คอยเธอ
12เท่านี้ก็ตรม


Album

music & words , produce , arrange , vocals by STAMP Vocals by พงษสทธ คำภร String Arrangement by Jack Apisit Wongchoti Violin 1 , Violin 2 : ศรพงษ ทพยธญ Viola : David Abrahamyan Cello : อภชย เลยมทอง guitars : Chinnaput Hongumporn bass : Korakod Sritawatchai drums : Kevin. รกหมดใจ - วารณ สนทรสวสด. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. เสยงไทยคอรส Siang Thai Chorus, Bangkok, Thailand. ประชาคมนกรองประสานเสยงเพลงไทยในรปแบบ Show Choir รอง เลน เตน แสดง ในบทเพลงทกประเภท. ประชาคมนกรองประสานเสยงเพลงไทย ในรปแบบ Show Choir. เสยงไทยคอรส เชอวาดนตรรองประสานเสยง คอ. Play album. ชด 2 ดอมพอสซเบล. Sudhep Wongsakamhaeng. 90 listeners. Viyada Komarakul na Nakorn. Chorus Were it not for grace I can tell you where Id be Wandering down some mindless road to nowhere With my salvation up to me I know how that would go The battles I would face Forever running but losing the race Were it not for grace. So here is all my praise Expressed with all my heart Offered to the Friend who took my place And ran a course I could not start And when He saw in full Just how much His love would cost He still went the final mile between me and heaven So I would not be lost. Chorus I have been blessed, God's so good to me, precious are His thoughts of you and me. No way I could count them there's not enough time, so I'll just thank Him for being so kind. More albums from สรสห อทธกล. Walk You Home เพลงประกอบภาพยนตร ไอฟาย. Best Of Surasee. Viphurit Siritip Thai: วภรศ ศรทพย, born 1995, known by his nickname Phum ภม, is a Thai singer-songwriter. He achieved international fame in 2018 from his single Lover Boy. His music demonstrates influences of various genres, especially neo soul. Viphurit was born in Bangkok, Thailand. His father is an architect, while his mother is a graphic designer. Viphurit moved to Hamilton, New Zealand when he was 9. He got his first instrument there a drum which he desired since he was little. Print and download in PDF or MIDI บพเพสนนวาส. หดทำครงแรกครบ อยากใหทำเพลงไหนขอมาไดครบ ตดตามไดในเฟสบค ครจกซอว สอนเปยโน ครบผม. I agree with Édana, since the album is obviously. From: faq31. Suraphon Sombatcharoen Born: September 25, 1930 Died: August 16, 1968 Suraphol Sombatcharoen was a Thai luk thung singer dubbed the King of Luk Thung and the Thai Elvis, He was fatally shot after a live performance in Nakhon Pathom